Bærekraft

Sosial bærekraft

Frydenbø er aktiv i nettverket FUTURE-PROOF, som har som formål å sikre at vi gjør det vi kan for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjedene våre. I tråd med Åpenhetsloven har Frydenbø Marine også gjennomført aksomhetsvurderinger og laget redegjørelse om dette arbeidet. Vi prøver å sikre at vi kun samarbeider med seriøse leverandører, ved at vi formidler våre etiske krav til våre leverandører i vår Code of Conduct for leverandører, som disse signerer. I tillegg gjør vi jevnlige risikokartlegginger av leverandørene våre, og der vi vurderer vesentlig risiko for negativ påvirkning, så iverksettes det tiltak. Ved valg av leverandører får deres positive bidrag til vår bærekraft stadig større fokus, og leverandører skal ikke kvalifisere for oppdrag/leveranser hos oss uten at de møter våre krav med tanke på sosial bærekraft.