PRESS RELEASE: Mercury Marine and Frydenbø announces new motor collaboration!

PRESS RELEASE: Mercury Marine and Frydenbø announces new motor collaboration!

Frydenbø, produsent og distributør av blant annet båtmerkene «Nordkapp» og «Sting», meddelte i dag at de har signert en spennende avtale med Mercury Marine, en avdeling i Brunswick Corporation. Det vil si at Nordkapp og Sting vil selges med Mercury som preferert utenbordsmotor på hekken i fremtiden.  

----------------------------------------------------

Frydenbø, manufacturer and distributor of boat brands Nordkapp and Sting, today announced a new motor collaboration with Mercury Marine, a division of Brunswick Corporation. This means that Nordkapp and Sting will be sold with Mercury as preferred outboard engine in the future.  

Etter kjøpet av Nordkapp Boats i fjor, har Frydenbø vært åpne om en offensiv vekststrategi i marine konsernet. Denne avtalen vil bli et viktig virkemiddel i videre satsning.  

Mercury står for kvalitet, ytelse og pålitelighet – en perfekt match med Nordkapp og Sting. De vil kunne bidra til at vi når høye ambisjoner om vekst i etablerte markeder, forteller en begeistret konserndirektør i Frydenbøs marinedivisjon, Hans Petter Slang.  

Etter at BRP uten forvarsel la ned produksjonen av Evinrude for tre uker siden, stod vi i posisjon til å vurdere ny motorpartner. De siste ukene har vært preget av ulike forhandlinger med attraktive alternativer i prosessen. Vi ønsket å finne en profesjonell samarbeidspartner med produkter som passer båtmerkene våre best. Det at vi nå kan lansere Mercury som ny motor på hekken, er fantastisk og noe vi vet kundene våre vil sette pris på. Mercurymotorene er rett og slett et knallbra produkt, utfyller Slang.  

Nordkapp og Sting er to av de mest interessante båtmerkene på markedet og det var helt naturlig for oss å innlede dialog med Frydenbø om disse. Når vi nå har landet en god avtale for begge parter, gleder vi oss veldig til å ta fatt på et spennende samarbeid med en lys fremtid, sier Marty Bass, President for Mercury Marine EMEA. 

Om selskapene:  

Frydenbø har lang erfaring med salg av båter, motorer og marine produkter. Konsernets marinedivisjon produserer og selger Nordkapp og Sting-båtene, som produseres ved egen fabrikk i Polen, samt distribuerer Zodiac (Norge og Sverige), Iron (Norge) og Beneteau (Sverige).  Frydenbøs marinedivisjon er en del av Frydenbø Group, et familieeid konsern som består av 5 delkonsern: Marine, Bil, Eiendom, Industri og NXT (investering/innovasjon). Frydenbø Group har 550 medarbeidere og omsatte i 2019 for 3 mrd. kr.  

Brunswick Corporation: Med hovedkvarter i Mettawa, Illinios, USA, er Brunswick Corporation en ledende produsent av merkevarer som inkluderer; Mercury Marine utenbords-motorer; Mercury MerCruiser akter- og innbords-motorer; Mercury-deler og tilbehør, inkludert propeller og SmartCraft-elektronikk; Power Products Integrated Solutions; MotorGuide trolling-motorer; Attwood, Garelick og Whale marine-deler; Land ’N’ Sea, BLA, Payne’s Marine, Kellogg Marine, og Lankhorst Taselaar distribusjon av marine-produkter; Mercury og Quicksilver-deler og olje, Bayliner, Boston Whaler, Crestliner, Cypress Cay, Harris, Heyday, Lowe, Lund, Princecraft, Quicksilver, Rayglass, Sea Ray, Thunder Jet og Uttern; Boating Services Network, Freedom Boat Club og NAUTIC-ON. For mer informasjon, se https://www.brunswick.com 

--------------------------------------------------------

In English:

Following the acquisition of Nordkapp Boats last year, Frydenbø has had an offensive growth strategy in their markets. Todays announced collaboration will be an important step to achieve ambitious goals.  

Mercury is associated with quality, performance, and reliability – a perfect match with Nordkapp and Sting. The new collaboration will help us achieve high ambitions for growth in established markets, says an enthusiastic CEO in Frydenbø`s Marine division, Hans Petter Slang.  

After BRP shut down the Evinrude production three weeks ago, we were in position to consider a new engine partner. During the past few weeks, various negotiations have taken place. We are humble to the fact that we had several attractive alternatives in this process. The fact that we can now launch Mercury as the new engine brand on the transoms of our boats is fantastic and something we know our customers will appreciate. The Mercury engines are simply a great product, comments Mr Slang.  

“We are excited to grow our partnership with Frydenbo Marine and are proud to be associated with the strong Sting and Nordkapp brands,” said Marty Bass, Mercury Marine President, EMEA.  “Frydenbo and Mercury are two global companies with a strong history of innovation in the marine industry and share a common passion for product leadership.  This partnership gives both companies an opportunity to expand our customer base globally and in the near term and work on opportunities for additional growth in the future. 

 

About the companies:  

Frydenbø has long experience in the sale of boats, motors, and marine products. The Marine Group manufactures and sells Nordkapp and Sting boats, which are produced on their own factory in Poland, and distributes Zodiac (Norway and Sweden), Iron (Norway) and Benetau (Sweden). Frydenbø`s Marine division is part of Frydenbø Group, a family owned group consisting of 5 businesses: Marine, Cars, Real Estate, Industry and NXT (investment / innovation). Frydenbø Group has 550 employees and a revenue of NOK 3 billion in 2019. For more information, visit www.frydenbo.no 

Brunswick Corporation: Headquartered in Mettawa, Ill., Brunswick Corporation’s leading consumer brands include Mercury Marine outboard engines; Mercury MerCruiser sterndrive and inboard packages; Mercury global parts and accessories including propellers and SmartCraft electronics; Power Products Integrated Solutions; MotorGuide trolling motors; Attwood, Garelick, and Whale marine parts; Land ’N’ Sea, BLA, Payne’s Marine, Kellogg Marine, and Lankhorst Taselaar marine parts distribution; Mercury and Quicksilver parts and oils; Bayliner, Boston Whaler, Crestliner, Cypress Cay, Harris, Heyday, Lowe, Lund, Princecraft, Quicksilver, Rayglass, Sea Ray, Thunder Jet and Uttern boats; Boating Services Network, Freedom Boat Club and NAUTIC-ON. For more information, visit https://www.brunswick.com